• Home
 • Kanoun Seniors Coffee & Chat

Kanoun Seniors Coffee & Chat

 • Tuesday, January 02, 2024
 • Tuesday, July 30, 2024
 • 16 sessions
 • Tuesday, January 02, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EST)
 • Tuesday, January 16, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EST)
 • Tuesday, January 30, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EST)
 • Tuesday, February 13, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EST)
 • Tuesday, February 27, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EST)
 • Tuesday, March 12, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, March 26, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, April 09, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, April 23, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, May 07, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, May 21, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, June 04, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, June 18, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, July 02, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, July 16, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Tuesday, July 30, 2024, 10:00 AM 1:00 PM (EDT)
 • Mehraban Guiv Darbe Mehr


© Zoroastrian Society of Ontario. All Rights Reserved.